حسین (ع) روح عاشورا

عرفه ،گویند هرکه در شب قدر مورد آمرزش قرار نگرفت وآن را درک نکرد امیدبعدی اوبرای اینکه  عنایت پروردگار شامل حالش شود، بودن در عرفات ویا درک عرفه است ای عرفه، اگر نفس قدسی حسین ابن علی(علیه اسلام) درفراز های تو جاری نبود .  نمی دانم که آیا بازهم خدا جاماندگان از شب قدر را به در ک فراز هایت سفارش می کرد، بیهوده نیست که خداوند ازبین چهارده معصوم (علیه اسلام )امام حسین  (علیه اسلام)را کشتی نجات می خواند امامی که حتی درآخرین لحظات عمر مبارک وشهادتش به دنبال سعادت دین ودنیا مردم ،حتی دشمنانش بود .ای عرفات تو تنها شاهد گریه ها وزمزمه های عاشقانه حسین (علیه اسلام)با معبودش هستی ای عرفه، باز هم می آیی وباخود بوی سیب را می آوری هر که عرفه را رادرک کند بوی سیب وبوی روح عرفه حسین ابن علی(علیه اسلام)را نیز به خوبی استشمام می کند ای پروردگار عرفه ،ای کسی که هرگونه نعمت را بر من تمام کردی وهرگونه رنج بلا را از من بر طرف نمودی وجهل من تورا مانع از این لطف بزرگ نشد که دلالتم کنی به هر چه سبب مقام قرب توست موفق ساختی وبا همه بی باکی وگناه، باز هر وقت تورا خواندم اجابت کردی وچون درخواستی کردم، عطا فرمودی واگر تورا اطاعت کردم پاداش کامل دادی واگر شکرت کردم بر نعمتم افزودی وهمه این لطفها واحسانت را بر من به حدکمال رساندی  خدا یا باوجود همه این نعمت هایی که بر من حقیر بخشیده ای از تو می خواهم توفیق درک عرفه و مُحَرَم را به من عطا فر مایی ، زیرا هر که مُحرِم به مُحَرَم شده مَحرَم گردد.

ای حسین(علیه اسلام)    پرسیده ام زمادرم اوهم خبر نداشت

                                                  اصلا رفاقت من وتو از کجاگرفت

/ 0 نظر / 24 بازدید