عوامل مهم زمینه ساز ظهور حضرت مهدى (عج)

2 علم و اندیشه و به کار انداختن آن
پیشرفت و زمینه سازى براى حکومت ایده آل جهانى اسلام و به رهبرى امام مهدى (عج) یکى از راههاى تحصیل علم ودانش و کاراندازى آن است در صورتى که این دو بر اساس شناخت و اولوّیتها و کارهاى مثبت و عادلانه به کار رود. در این مورد اسلام اکیداً سفارش فرموده است. پیامبر خدا ص فرمود:

هر چیز اساس و پایه اى دارد. پایه این دین (اسلام) فهم و شناخت است و موضع گیرى یک مسلمان فهیم و داراى شناخت در برابر شیطان و هرگونه فساد، محکمتر و بیشتر از هزاران مسلمان بدون شناخت است.

3 استقامت و پایدارى و شجاعت
در صدر اسلام ; استقامت و پایدارى و شهامت پر توان مسلمانان در برابر تندبادهاى حوادث، از عوامل پیروزى بود. اینک نیز براى پیروزى در نیل به تکمیل اسلام به حضرت مهدى (عج) نیاز به صبر و پایدارى است .

4 زهد و رعایت اخلاق و حقوق
رعایت اخلاق نیک نسبت به یکدیگر در برخوردها و تمام ابعاد زندگى و رعایت حقوق جانى و مالى و عرضى و... که عالیترین نقش را در جذب دیگران و نفوذ در دلها دارد، از عوامل مهم گسترش اسلام در صدر اسلام بوده است. اخلاق پیامبر ص و امامان ع و شاگردانشان بسیارى از گردنکشان را به سوى اسلام پر مهر و صفا جلب کرد و موجب تقویت مسلمانان گردید.

براستى اگر همه شاخه هاى اخلاق اسلامى، رعایت گردد، بهترین زمینه سازى براى ظهور امام زمان (عج) خواهد بود.

5 ایمان و توکل به خدا
روحیه قوى و اطمینان قلب و اعتماد به نفس از عوامل سازنده و پیش برنده و زمینه ساز و سوزاننده موانع سر راه است، یک چنین روحیه و آرامش و استوارى قلب در سایه ایمان به خدا و توکل به او به دست مى آید که دعا و مناجات و نماز و روزه تقویت کننده چنین ایمان و توکلى است.

6 تعاون و همکارى
7 برخوردها و روشهاى منطقى با یکدیگر
8 توجّه به طبقه و قشر مستضعف
9ـ اتحاد و انسجام مسلمانان
10 ـرهبر شایسته
11 لزوم برنامه ریزى

جنگ ها
در روایات چه از طریق عامّه و چه خاصه، از فتنه ها و آشوبگریها و جنگهاى فراوانى قبل از ظهور منجى بشریّت سخن به میان آمده که در واقع یک نوع زمینه سازى براى ظهور امام زمان و نجات بشریّت از ظلم و ستم مى باشد. انسانهایى که در حال آسایش و امنیّت، به ارزشهاى والاى انسانى پشت پا زده و با بى توجّهى تمام نسبت به مقام والاى ولایت اللّهى حجّت خدا بر روى زمین، لیاقت برخوردارى از وجود ظاهرى و آشکار حجّت خدا را از دست داده اند و هر چه نعمتهاى الهى بر آنها سرازیر مى شود زمینه هاى دورى خود را از خدا و دین او بیشتر فراهم مى کنند کارشان به جایى مى رسد که در اثر دورى هر چه تمامتر از ارزشهاى انسانى همچون حیوانات به جان یکدیگر افتاده و جان و مال و هستى همدیگر را در مخاطره مى افکنند ظلم و ستم همه گیر مى شود بگونه اى که هیچ کس از ابناء بشر براى خود پناهگایى نمى یابد و به هر طرف رو مى کند از سیلى ظلم زمانه در امان نیست.

در این موقعیّت چه خواهد شد؟!
آرى همه مضطر خواهند شد و در حال اضطرار، فطرت خداجویشان آنها را بر آن مى دارد که دست طلب به پیشگاه پروردگارشان دراز کرده و در فکر نجات افتند و طالب یک نجات بخش شوند.
آرى اینگونه جنگ ها و آشوبها زمینه ساز آمدن منجى بشریّت خواهد بود.
پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود:
«تکون بالشام فتنة کلّما سکنت من جانب ضجت من جانب فلا تتناهى حتّى ینادی مناد من السماء انّ امیرکم فلان»([1])
جنگ و آشوبى در شام شما را فرا گیرد که هر زمان از یک جانب آرام شود از جانب دیگر فعّال شود و این فتنه تمامى ندارد تا موقعى که منادى از آسمان ندا مى کند که همانا امیر شما فلان (مهدىـ ارواحنا فداه ـ) است.
ملاحظه شود که فتنه بگونه اى است که تنها با آن امام زمان ارواحنا فداه خاتمه مى یابد و در غیر اینصورت همه انسانها از این فتنه به بیچارگى و درماندگى مى افتند. بگونه اى که در روایت دیگر مى فرمایند:
«تکون فتنة یعوج فیها عقول الرجال حتّى لا یکاد یرى رجلاً عاقلاً»([2])
آن فتنه عقلها را از سر مى برد و دیگر مرد عاقلى شاید نبینى، ]گویى زلزله روز قیامت است که مردم سکران دیده مى شوند و حال آنکه سکران نیستند[
از روایات چنین بدست مى آید که مرکز این آشوبها، شام بوده و از آنجا سرچشمه مى گیرد. چنانکه پیامبر اکرم فرمودند:
چهار فتنه و آشوب بر امّت من وارد مى شود که در فتنه ى اول خون ریزى و در دومى، خونها و اموال و در فتنه ى سوم، خونها و اموال و زنان حلال شمرده مى شود. چهارمین فتنه و آشوب، کور و کر و همه گیر و هم چون حرکت کشتى در دریاى متلاطم خواهد بود به گونه اى که هیچ یک از مردم پناهگاهى نمى یابند آن فتنه از شام برخاسته و عراق را فرا مى گیرد (جزیره) را زیر دست و پاى خود به شدت کوبیده و بلا و گرفتارى، مردم را مانند پوست دباغ خانه گوشمال مى دهد هیچ کس قادر نیست بگوید: بس کنید و دست نگهدارید! اگر آن را از ناحیه اى برطرف سازند از ناحیه ى دیگر سر برآورده و ظاهر مى گردد([3])
و در روایتى دیگر چنین آمده است:
آنگاه فتنه اى پدید مى آید هر زمان صحبت از پایان آن شود، همچنان ادامه یافته به گونه اى که خانه اى نیست که آن فتنه داخل آن نشده و مسلمانى نیست که سیلى آن را بر صورت خود لمس نکرده باشد تا آنکه مردى از خاندان من ظهور نماید([4]).
در این چند ویژگى براى این آشوب شمرده شده است.
1 - این جنگ آشوبى دامنه دار است و همه ى ابعاد امنیتى، فرهنگى و اقتصادى مسلمانان را شامل مى شود. مثلاً تمام چیزهاى حرام، حلال شمرده مى شود و بالعکس در روایتى و دیگر روایات از آن «صمّاء و عمیاء» یعنى کر است و سخن نمى شنود تا بتوان با آن گفتگو کرد و دورش ساخت و نابینا و کور است و نمى بیند که بین این و آن فرق بگذارد بلکه شامل همه مى شود وارد هر خانه اى شده و بر شخصیّت هر مسلمانى ضربه و آسیب وارد مى سازد.
2 - شر و گرفتارى و نقطه ى شروع آن حرکت از سرزمین شام خواهد بود و از آنجا به دیگر سرزمینهاى عربى و مسلمان کشیده مى شود.
3 - راه حلها سودمند واقع نشده و این آشوب مدت طولانى ادامه مى یابد و تنها راه حل آن ظهور و قیام حضرت مهدى ارواحنا فداه مى باشد.
از پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه وآله وسلّم نقل شده است:
«جریان امر شما همچنان ادامه مى یابد تا اینکه فرزندانى در دوران فتنه و ستم متولد مى شوند که جز آشوب چیزى نشناسند و زمین چنان آکنده از ستم و بیداد شود که هیچ کس جرأت ندارد خدا را بخواند آنگاه خداوند مردى را از ذریّه و عترت من بر مى انگیزاند، تا زمین را از عدل و داد پر سازد، آنگونه که از ظلم و ستم پر شده است([5]).
از امیر مؤمنان على علیه السلام نقل شده که فرمود:
«حکومت اهل بیت پیامبر شما که داراى نشانه هایى ست در آخر الزمان پدید مى آید . . . از جمله زمانى که رومیان و ترکان، دیگران را علیه شما بشورانند و نیروها بسیج گردند . . . و ترکها با رومیان به مخالفت برخاسته و جنگ و درگیرى در روى زمین افزایش یابد»([6]).
روشن است که سخن امام علیه السلام درباره ى فتنه و آشوب رومیان و ترکها و حرکت آنان در یورش علیه سرزمینهاى اسلامى از نشانه هاى ظهور حضرت مهدى ارواحنا فداه مى باشد. و اختلاف بین آنها با آنکه با یکدیگر هم پیمان بوده اند بر سر تقسیم و سلطه یافتن در قلمرو نفوذشان مى باشد.
در اینجا لازم مى دانیم که نکته اى را تذکر دهیم نخست کلامى از رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله وسلّم که فرمودند:
نزدیکى است امّتها علیه شما یکدیگر را فرا خوانند، بسان فرا خواندن خورندگان بر سر سفره هر چند شما از نظر عدد بسیارید، امّا همچون خاشاک بر روى سیل مى باشید. خداوند هیبت و شکوه شما را از دل دشمنانتان برداشته، در اثر علاقه مندى به دنیا و بیزارى از مرگ، ضعف و سستى را به دل شما مى افکند([7]).
در این روایت دقّت کنید آن کلامى است که از منبع نور صادر شده و مصادر وحى گویاى آن هستند و بخوبى مشاهده مى کنید که علائم نزدیکى این فتنه ى عظیم دیده مى شود فتنه اى که بر هیچ کس رحم نخواهد کرد بر فرزندان و مال و ناموس . . .
بیدار شوید و ذرّه اى به خود آئید. چرا به گونه اى شده اید که هیبت و بزرگى شما آن بزرگى که با نور ایمان در شما به وجود آمده بود ، از دل دشمنانتان رفته و هر روزه سلطه ى آنها بر شما فزونتر مى گردد. دنیاپرستى و پیروى از هواهاى نفسانى شما را بیچاره کرده است; هان! بر خود رحم کنید و دست از این علائق بکشید و دستى سوى آسمان دراز کرده و از اعماق جان از خداوند ظهور آن حجّت خدا را بخواهید که او مجیب الدعوات و ارحم الراحمین است.

/ 0 نظر / 28 بازدید