عصاره باورها

می ترسم ازروزی که بفهمم همه کسانی روکه با تمام وجود درک وباورشون می کردم، من رودرک نکنن سخت تر از همه اینه که دیر فهمیده باشی ،دیر فهمیده باشی که همه کسانی که سعی داشتی ومیخواستی که باورت کنن نه تنها باورت نکردن بلکه  تورو از باورهای اصلی ات دور کردن یک عمر باهمین باور ها ی مردم خوش بودم ونفهمیدم که کم کم دارم از  عصاره همه باورهاخدا وامام زمان (عج) دورمی شم ای صاحب زمین وزمان وای تنها وآخرین بهانه هستی مارا آنی وکمتر از آنی به حال خود مگذار.

یا صاحب الزمان (عج)

هرگز نگویمت که بیا دست من بگیر

گویم گرفته ای زعنایت رها مکن
/ 0 نظر / 23 بازدید