/ 1 نظر / 24 بازدید
google translate بازی جدید صهیونیسم . . .

بسم الله الرحمن الرحیم دیروز کلمه مقدس "الله" را به “Israel” ترجمه کردند و امروز کلمه "قدس" را . . . جنگ سایبری یعنی هجمه روانی و برای مقابله با این هجمه روانی علاوه بر دفاع نیاز به حمله نیز هست... ما آماده حمله شده ایم و در این نبرد سایبری به کمک همرزمانی چون شما نیازمندیم . . . جنبش سایبری ضد صهیونیسم