حجت خدا در کلام رضویقال الامام علی بن موسی الرضا(ع):

«الامام امین الله فی ارضه و خلقه و حجته علی عباده و خلیفته فی بلاده و الداعی الی الله و الذاب عن حریم الله»

امام امین خدا است، در زمین و در میان آفریدگان، و حجت خدا بر بندگان، و خلیفه وی در شهرهاست، و دعوت کننده به سوی پروردگار، و مدافع از حریم خداست.

                                                          (تحف العقول، ص 463)

/ 0 نظر / 108 بازدید