قیام عاشورا درنگاه بزرگان

خدایا چهره زشت اعتیاد رواز محله ها مانند ریزش برگها در پاییز بگیر تا محله ها همچون سفیدی زمستونت به استقبال خوشرنگ ترین فصل هات برن به امید اون روز ...

                                                                         الهی آمین

/ 0 نظر / 21 بازدید