پیامبر (ص)ووثواب زیارت حسین(ع)


روزی حسین(ع) در آغوش گرم پیامبر(ص) بود و پیامبر(ص) با او بازی می‌کرد و او را می‌خنداند عایشه گفت «ای رسول خدا! چقدر این کودک را دوست داری، و با دیدار او شاد می‌شوی؟!»
پیامبر(ص) در پاسخ فرمود «چرا دوست نداشته باشم و با دیدار او شاد نگردم، با اینکه او میوه دل من و نور چشم من است، ولی امتّم او را خواهند کشت کسی که بعد از وفات او، مرقدش را زیارت کند، خداوند ثواب یک حج از حجهای مرا برایش می‌نویسد»
عایشه گفت «ثواب یک حج از حج تو؟!»
پیامبر(ص) فرمود «بلکه ثواب دو حج من»
عایشه با تعجب بیشتر پرسید «ثواب دو حج تو؟!»
پیامبر(ص) فرمود» بلکه ثواب سه حج من»
این موضوع همچنان تکرار شد، تا اینکه پیامبر(ص) فرمود «بلکه خداوند ثواب نود حج از حجهای مرا با ثواب عمره‌های آنها به زیارت کننده خواهد داد»

/ 0 نظر / 23 بازدید